İletişim

Üyelerimizden aidat almadık, almayı da düşünmüyoruz…

Motosikletleri Fark Edin Derneği Bakanlar Kurulunun 15.06.2012 tarih ve 2012/3324 sayılı kararı ile  “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünde olup,  Gönüllülük Esasına Dayalı Bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

Dernek Tüzüğümüzde aidat alınması şartı olduğu halde,  mevcut üyelerimiz dahil ve üyelik müracaatında bulunan hiç bir arkadaşımızdan üyelik aidatı almadık, almayı da düşünmüyoruz.

STK’ da üye aidatı yasal bir zorunluluktur

Tüm sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi, MOFED Dernek Tüzüğünde de üye aidatı yasal bir zorunluluktur..

MOFED Tüzüğümüzde Mevcut üye ve yeni üye giriş aidatı (Giriş 10 lira ve her ay için 1 lira olmak şartıyla Toplamda Yıllık 22 lira) olarak tanımlanmıştır.

Tüzüğümüzde var olan ve aidat olarak tanımlanan 22 lirayı da aidat olarak değil, üyelerimizin özgür iradeleri dahilinde bağış olarak kabul etmekteyiz. Bunun nedeni de, başka bir geliri olmayan derneğimizin gönüllük esasına dayalı samimiyeti olarak kabul görmesidir.

Aidat yerine alınan bu bağışlar nerede harcanıyor

Aidat yerine bağış olarak alınan bu yardımları  Dernek Farkın dalık Çalışmalarımız da kullanılan Sticer, Bayrak, Flama, Anahtarlık vs gibi promosyonlar da kullanmaktayız.

Arzu eden tüm MOFED üyesi tüm arkadaşlarımızın 0505 965 10 00 no’lu telefonu aramaları veya mail yoluyla Dernek Kuruluş Tarihinden bu güne kadar alınan tüm bağış miktarını öğrenme hakkında sahip olduğunu hatırlatır, saygılar sunarız.

  

Motosikletleri Fark Edin Derneği

Karum İş Merkezi Kat.2  No. 12-13 Kavaklıdere – Çankaya / Ankara

MOFED: 0850 346 35 06